Bliv en bedre leder – tag en coachuddannelse

shutterstock_150105029

Udtrykket “som leder skal man lede og fordele” er efterhånden en kliche – det handler om at coache. Coachuddannelser spænder bredt, hvor nogle coachuddannelser er løsnings- og værktøjsorienterede, tager andre udgangspunkt i, at den individuelle finder frem til, hvad der er særligt vigtigt for denne. 

Ved narrativ coaching er individet i centrum. Målet er at finde frem til dennes værdisæt, samt finde ud af hvad der ligger til grund for dennes problemer. Med en coachuddannelse indenfor det narrative perspektiv lærer du at forstå og beherske dine medarbejderes problemer bedre, men du lærer også at blive en bedre leder ved at forstå dig selv bedre. Dispuk er en organisation, der har specialiseret sig inden for det narrative perspektiv, og de har mange års erfaring med at efteruddanne ledere til at blive narrative coachere.

Det narrative perspektiv

Et narrativ er det samme som en fortælling. Fortællinger bygger på tæt forbundne begivenheder, du som individ har oplevet i dit liv. Fortællinger er også forbundet med andre oplevede fortællinger. Disse fortællinger og begivenheder skaber dig som menneske. Det fortæller andre, hvem du er som person – med andre ord er det fortællingerne der skaber din identitet. I det narrative perspektiv handler det ikke blot om at sætte ord på, hvad du har oplevet – det handler i særlig grad om at finde ud af, hvilke oplevelser du finder vigtigst. Hvad skaber værdi i dit liv, hvad stiller du af forventninger til dig selv, og hvordan harmonerer det?

Narrativ coaching

Problemer er vigtige. Når du opfatter noget som et problem, må det nødvendigvis være vigtigt for dig, ellers var det ikke et problem. Ved narrativ coaching handler det om at få øje på problemernes kompleksitet, samt brede problemet ud. Problemer skal adskilles fra individet, og gøres til en ekstern genstand for individet. Det er læren om hjælp til selvhjælp. Du lærer at blive selvreflekterende, men du lærer også at gøre dine medarbejdere selvreflekterende, så de kan tage stilling til, hvad de finder vigtigt og arbejde ud fra det.

Ikke kun for ledere

Narrativ coaching er en god læren for ledere, ansatte i HR, konsulenter, mv., men også en lærdom for personer, der allerede beskæftiger sig med coaching. Coaching i sin generelle forstand handler om at rykke folk, fra hvor de “sidder fast” på jobbet, i deres liv, eller hvor de finder livet uoverskueligt. Du lærer ikke at coache til enkle løsninger, men du lærer, hvordan du kan komme i kontakt med personlige værdier, og kunne handle integreret med dem. Der er derfor indenfor narrativ coaching et filosofisk fokus på at lære dig, hvor meget magt sproget og individets fortællinger har på det enkeltes liv.

Categories: Uncategorized