Bliv selvforsynende!

Schneebergerhof_01

Du kan både spare penge og mindske dit CO2-udslip, ved at blive selvforsynende. Ved at være selvforsynende kan du, på en miljøvenlig måde, selv producere grøn energi. Du kan få nyheder og information om grøn energi på www.groenthus.dk.

Den grønne energi er også et synonym for vedvarende energi. Modsætningen til vedvarende energi er fossile brændstoffer, som udleder CO2 og andre former for drivshusgasser i atmosfæren. Vedvarende og grøn energi er energikilder som ikke kan opbruges og som ikke udleder CO2. Nogle af de grønne energikilder som man ofte hører om, er blandt andet vind- og solenergi. Du har mulighed for at benytte dig af begge energikilder, enten ved hjælp af en husstandvindmølle eller ved solceller.

Husstandsvindmøller

En husstandsvindmølle kan blive betegnet som en slags lille vindmølle, som bliver opført på grunden og tilknyttet din bolig. Med denne har du muligheden for, at producere energi til ejendommens forbrug – Den kan enten give energi til strøm eller varmt brugsvand.

Det er forskelligt fra kommune til kommune hvordan en husstandsvindmølle bliver betegnet. Fællesnævneren for de fleste kommunerne er på nuværende tidspunkt, at en husstandvindmølle er en mindre og enkeltstående vindmølle, som har en maks højde på 25 meter og rotorareal på på 200 m2. Samtidig bliver en vindmølle betegnet som en husstandsvindmølle, når den har en effekt på 25 kW eller under.

Husstandsvinmøller, hvor der er mulighed for at tilslutte den til et privat hjem, findes i flere forskellige varianter. Der er blandt andet mikromøller, som har en vingeareal på op til 1 m2. Derudover er der minimøller, som har et vingeareal på 1-5 m2. Til slut er der små vindmøller, hvor rotordiameteren er på maks 13 meter og en højde på 25 meter, som før beskrevet.

Måden hvorpå disse vindmøller fungere, er når vinden blæser, drejer møllens vinger rundt og dette gør at man kan producere en bæredygtig el, der bliver produceret ved hjælp af vinden. Selve elektriciteten der bliver produceret, bliver sendt gennem ledningsnettet, uden at man får et stort tab.

Solceller

Hvis du måske ikke har pladsen til en husstandsvindmølle eller ikke kan få denne godkendt, så er solceller et lige så godt alternativ til at producere grøn el. Med solceller har du både mulighed for at opnå meget store besparelser på din el-regning, samtidig med at du skåner miljøet.

Solceller fungerer ved, at der bliver optaget vedvarende energi fra solens lys og denne bliver omdannet til elektricitet. Den lidt mere tekniske forklaring på dette er, at selve solcellerne er lavet af silicumplader, som er loddet sammen. Når solens lys rammer disse plader, vil der blive produceret jævnstrøm.

For at du kan få solceller kræver det i første omgang at din bolig ikke fredet. Samtidig skal du være opmærksom på, at solceller er meget følsomme overfor skygger og derfor kan det blive nødvendigt at fælde høje træer eller lignende. Derudover kan det også kræve en bestemt hældning på taget, da solcellernes placering afgør hvor godt man udnytter solenergien. Man foretrækker en hældning på omtrent 45 grader.

Categories: Uncategorized