Forhøj dine medarbejderes motivation

Der er rigtig mange forskellige måder, hvorpå du kan højne dine medarbejderes motivation og engagement i forhold til arbejdet. Du kan tilbyde dem en gratis frokostordning, et fitnessrum, gratis sodavand og kaffe, massage eller lignende. Men det behøver faktisk slet ikke være så ekstraordinært, at forkæle sine medarbejdere.

rengøring

Vi glemmer det ofte…

Du tror det måske ikke, men en af de nemmeste måder at forkæle dine vansmægtende medarbejdere på, er blot ved at sørge for, at virksomheden får ordentlig erhvervsrengøring i København. Erhvervsrengøring lyder ikke umiddelbart som en måde hvorpå man forkæler sine medarbejdere, men det er det faktisk. Foruden at være en absolut nødvendighed i en virksomhed, kan erhvervsrengøring også højne medarbejdernes glæde i forhold til at befinde sig på arbejdspladsen – Hvilket betyder, at de bliver motiveret til at arbejde.

Hvis man tilbydes rene og pæne omgivelser, bliver det meget nemmere at overbevise sig selv om, at man gerne vil blive på arbejdet og udføre sit arbejde godt. Ofte er der faktisk renere på vores arbejdspladser end der er i vores hjem, fordi vi kun gør nødtørftigt rent derhjemme. I virksomheder, ved hjælp af erhvervsrengøring, rengøres alt, også de ting og flader som ikke nødvendigvis er beskidte. Der vil altså næsten altid være renere og pænere på virksomheder, end der er derhjemme. Derudover er arbejdet ofte en form for flugt, som man kan foretage, hvis man gerne vil undgå at skulle gøre rent derhjemme. Rengøringen af hjemmet udskydes ofte til weekender og feriedage, og vi har derfor svært ved at slappe af derhjemme, uden at gøre rent på den ene eller anden måde. På jobbet oplever vi ikke dette pres til at begynde at gøre rent, hvilket er rigtig rart, især fordi vi kan se at der i forvejen er rent og pænt.

En anden fordel ved professionel erhvervsrengøring er, at ledelsen signalerer over for medarbejderne, at de prioriterer medarbejdernes ve og vel. Det er et kraftigt signal at sende, at det er vigtigt for virksomheden at medarbejderne har det godt, og ikke bliver syge af et usundt miljø.

Med erhvervsrengøring lever I altså ikke bare op til kravene for rengøring af virksomheder, I signalerer også over for medarbejderne, at disse er vigtige for virksomheden, og at I prioriterer, at de har det godt. Hvis medarbejderne modtager og afkoder dette signal, kan de i høj grad blive motiveret til at yde deres bedste, fordi de kan se, at virksomheden vil dem det godt – og så vil de også virksomheden det godt!

Categories: Uncategorized