Hvad dækker en husforsikring?

Hvad dækker en husforsikring?

En husforsikring dækker mange skader, som du med stor sandsynlighed ikke var klar over. Når du tegner en husforsikring, er det en god idé, at du sætter dig 100% ind i, hvad din husforsikring dækker. Vi vil her give dig et overblik over, hvad en husforsikring ofte dækker.

 

Forskel fra forsikringsselskab til forsikringsselskab

Det er svært at give en præcis beskrivelse af, hvad en husforsikring dækker. Der findes i Danmark mange forsikringsselskaber, som hver især tilbyder forskellige former for husforsikringer. Fælles for de fleste forsikringsselskaber er dog, at de tilbyder en pakke med basisdækninger og en pakke med tilvalgsdækninger. Det er dog en uoverskuelig proces, selv at skulle sammenligne alle forsikringsselskabernes husforsikringer, og herefter tage stilling til, hvilken husforsikring man skal vælge.

Derfor vil vi her give dig en kort guide til, hvilke dækninger en husforsikring ofte omfatter.

Typiske dækninger i en basispakke

  • Brandskade

En husforsikring dækker ofte skader opstået i forbindelse med brand. Det kan f.eks. være brandskader, som er forårsaget af madlavning, lynnedslag eller eksplosion. Vær dog her opmærksom på, at hvis du skal låne penge til at købe et hus, vil din bank eller realkreditinstitut forlange, at du har en brandforsikring.

  • Hærværk og tyveri

Oplever du hærværk på dit hus, vil din husforsikring dække for skaderne. Derudover vil din husforsikring også dække, hvis der opstår tyveri på din grund. Det er dog vigtigt, at være opmærksom på, at denne dækning ofte er en tilvalgsdækning hos nogle forsikringsselskaber.

  • Stormskade

Har der været voldsomt stormvejr i nærheden af dit hus, og er der f.eks. væltet et træ ned i dit hus, vil din husforsikring dække skaderne heraf. Disse stormskader kan være skader, som vil være meget dyre selv at skulle betale for, hvorfor det er en god idé, at have en husforsikring.

  • Skybrud

Et voldsomt skybrud kan skabe mange alvorlige skader på dit hus. Specielt din kælder er i farezonen for, at pådrage sig skader i forbindelse med et skybrud. Hvis du oplever disse skader, er det en god idé, at tage billeder eller filme skaderne, så du kan dokumentere disse til dit forsikringsselskab.

  • Tøbrud

Er der i vinterperioden faldet meget sne, og vejret så pludseligt skifter til tøvejr, vil der være tale om tøbrud. Der er en generel regel som siger, at tøbrud er, når vejret skifter fra frostgrader til 5 plusgrader på mindre end 6 timer. Hvis der opstår tøbrud, kan du risikere, at dine afløbssystemer ikke kan aflede vandet, hvilket vil forårsage skader.

  • Skader fra dyr

Skader fra dyr er en typisk tilvalgsdækning hos mange forsikringsselskaber. En husforsikring vil ofte dække, hvis gnavere skaber skade på dit hus. Derudover kan det også være, hvis du har rådyr på besøg og der som følge af dette opstår skade.

  • Vandskader

Sprængninger i skjulte rør, kan ofte forårsage vandskader. Det kan f.eks. være rør fra en radiator eller sanitetsrør. Disse skader vil typisk opstå, hvis det i en periode er meget koldt.

  • Svampeskader

Svampeskader er ofte en tilvalgsdækning hos mange forsikringsselskaber. Dog tilbyder nogle forsikringsselskaber også, at denne dækning er inkluderet i basispakken. Denne dækning hænger ofte sammen med skader fra råd og insekter.

  • Glas- og kummedækning

En dækning som også ofte er inkluderet i basispakken hos mange forsikringsselskaber, er glas- og kummedækning. Denne dækning omfatter skader, som er opstået på f.eks. din håndvask eller dit WC.

 

Categories: Uncategorized